فال روز چهارشنبه 29 مرداد 1399

در این بخش از طالع بینی ازدیدما با فال های روزانه، و امروز با فال روز چهارشنبه 29 مرداد ۱۳۹۹ با ما همراه شوید. و در میتوانید از فال ماهانه خود هم با خبر شوید.  و برای دوستان خود به اشتراک بگذارید، صرفا جهت آگاهی این فال ها برای سرگرمی شما می باشد.

فال روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ برای متولدین فروردین :

فال چهارشنبه 29 مرداد - سایت خبری ازدیدما
فال چهارشنبه 29 مرداد – سایت خبری ازدیدما

فاش می​گویم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
که در این دامگه حادثه چون افتادم

تعبیر:

شما سعادتمند و موفق بوده اید که ثروت و سعادت را از دست داده اید و هرگز آن روزهای خوش از یادتان نمی رود و افسوس می خورید ولی بدانید که غم غصه کاری را درست نمی کند ،باید تلاش کنید تا آنچه را از دست داده اید دوباره به دست آرید.

فال روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ برای متولدین اردیبهشت :

فال چهارشنبه 29 مرداد - سایت خبری ازدیدما
فال چهارشنبه 29 مرداد – سایت خبری ازدیدما

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

دردم نهفته به ز طبیبان مدعی
باشد که از خزانه غیبم دوا کنند

تعبیر:

نا امید مباش. بالاخره شما هم در مسیر موفقیت و کامیابی قدم خواهی زد اما باید سعی و تلاش خود را بیشتر کرده و اجازه ندهید که ناامیدی و یاس در شما راه پیدا کند.

فال روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ برای متولدین خرداد :

فال روز چهارشنبه - سایت خبری ازدیدما
فال روز چهارشنبه – سایت خبری ازدیدما

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم
فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم

تعبیر:

آنقدر به مقصود و مراد خود فکر می کنید که حاضر نیستید حتی کوچکترین اهمیتی برای حرف بدخواهان قائل شوید و این بسیار عالی است و چون دارای این اخلاق هستید حتما موفق می شوید.

فال روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ برای متولدین تیر :

فال روز چهارشنبه - سایت خبری ازدیدما
فال روز چهارشنبه – سایت خبری ازدیدما

ساقیا آمدن عید مبارک بادت
وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق
برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت

تعبیر:

پایان دوره ی غم و اندوه و فرارسیدن دوران خوشی بر شما مبارک باشد. هرگز سختی هایی که در این مدت کشیده ای را از یاد مبر. و اگر نذری کرده ای آن را ادا کن.

فال روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ برای متولدین مرداد :

فال روز چهارشنبه - سایت خبری ازدیدما
فال روز چهارشنبه – سایت خبری ازدیدما

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار
وز او به عاشق بی‌دل خبر دریغ مدار

چو ذکر خیر طلب می‌کنی سخن این است
که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار

تعبیر:

در انتظار خبری هستید که به زودی به شما خواهد رسید. به شکرانه‌ی این خبر نذرتان را ادا کنید و اگر عهد و پیمانی بسته‌اید به آن عمل کنید. هر کار سختی در دنیا با اراده‌ی قوی‌ برایتان آسان می‌گردد.

فال روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ برای متولدین شهریور :

فال روز چهارشنبه - سایت خبری ازدیدما
فال روز چهارشنبه – سایت خبری ازدیدما

عید است و آخر گل و یاران در انتظار
ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار

زانجا که پرده‌پوشی عفو کریم توست
بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار

تعبیر:

از همه جا و همه کس ناامید شده ای، حتی همت بلندت نیز کارساز نشد. حسودان و رقیبان باعث عقب افتادن کارهای تو شده اند. نگران نباشید و غم و غصه به دل راه ندهید، خداوند جواب بددلی‌های حسودان را خواهد داد، گناهان شما را خواهد بخشید و شما را به مراد دل می رساند. به خداوند توکل داشته باشید و همه چیز را به او بسپرید.

فال روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ برای متولدین ‌مهر :

فال 29 مرداد - سایت خبری ازدیدما
فال 29 مرداد – سایت خبری ازدیدما

دانی که چيست دولت ديدار يار ديدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزيدن

از جان طمع بريدن آسان بود وليکن
از دوستان جانی مشکل توان بريدن

تعبیر:

بر سر دو راهی قرار گرفته اید و تصمیم گیری برایتان بسیار مشکل شده است راه اول برای شما ثروت و مال به دنبال دارد ولی با دلی تنگ و راه دوم نیک نامی و عشق و وصال ولی بدون ثروت و مال. راهی را انتخاب کنید که به وصال یار بیانجامد. فرصت را غنیمت بدانید و بسم الله بگویید و به خدا توکل کنید.

فال روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ برای متولدین آبان:

فال 29 مرداد - سایت خبری ازدیدما
فال 29 مرداد – سایت خبری ازدیدما

ببرد از من قرار و طاقت و هوش
بت سنگين دل سيمين بناگوش

اگر پوسيده گردد استخوانم
نگردد مهرت از جانم فراموش

تعبیر:

برای دیدن یار هوش و حواس خودتان را از دست داده‌اید اما مطمئن نیستید که او هم مثل شما هست یا نه و تمام فکر و اندیشه و قلب تان تسخیر او شده و دست از زندگی روزمره کشیده‌اید. عشق تان بسیار عمیق و پاک است، کمی صبر کنید خداوند داروی درد شما را می‌داند و اوست که درمانگر است.

فال روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ برای متولدین آذر :

فال 29 مرداد - سایت خبری ازدیدما
فال 29 مرداد – سایت خبری ازدیدما

تاب بنفشه می​دهد طره مشک سای تو
پرده غنچه می​درد خنده دلگشای تو

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
کز سر صدق می​کند شب همه شب دعای تو

تعبیر:

کم محلی و بی اعتنایی دیگر کافی است چون خودتان هم ناراحت می شوید. حالا وقت دعا و طلب دولت کردن است. وقت تلاش برای رسیدن به مقصد است. وقت آن است که با دیگران هم نفس شده و بهم کمک کنید تا زودتر به حاجتتان برسید.

فال روز چهارشنبه ۲۹ مرداد برای متولدین دی :

فال 29 مرداد - سایت خبری ازدیدما
فال 29 مرداد – سایت خبری ازدیدما

ای سرو ناز حسن که خوش می‌روی به ناز
عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نياز

از طعنه رقيب نگردد عيار من
چون زر اگر برند مرا در دهان گاز

تعبیر:

کسانی هستند که محتاج تو می باشند و دست نیاز به سویت دراز کرده اند دست آنها را رد نکن آنها مثل پروانه به دورت می چرخند و از وجودت استفاده می کنند. عهدی را که بسته ای نشکن زیرا باعث می شود که رقیبان تو را از میدان بدر کنند. خداوند تو را یاری می کند. رازت را به کسی نگو.

فال روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ برای متولدین بهمن :

فال 29 مرداد 1399 - سایت خبری ازدیدما
فال 29 مرداد 1399 – سایت خبری ازدیدما

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال
مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش

تعبیر:

اگر به دنبال خوشی و رسیدن به مراد دلت هستی باید سختی ها را تحمل کنی اگر کمی صبر داشته باشی به خواسته هایت می رسی ولی با عجله همه چیز را خراب خواهی کرد.

فال روز چهارشنبه ۲۹ مرداد برای متولدین اسفند :

فال 29 مرداد 1399 - سایت خبری ازدیدما
فال 29 مرداد 1399 – سایت خبری ازدیدما

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش
گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست
هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

تعبیر:

دل پاک و مهربانی دارید ولی همیشه از دیگران کلک و حقه بازی دیده اید ،کم کم دارید از محبت دیگران ناامید می شوید و می خواهید با آنها مثل خودشان رفتار کنید ولی از این کار بپرهیزید و حتی سعی کنید جواب بدی را با نیکی بدهید که خدا بر اعمالتان نظارت می کند خود او بهترین داور است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا

You cannot copy content of this page

بستن
بستن